YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hydrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành tủa:

  • A. Styren
  • B. Đimetyl axetylen
  • C. But-1-in 
  • D. But-1,3-dien

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  But-1-in có CH≡C - đầu mạch nên có phản ứng tạo kết tủa với AgNO3/NH3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15983

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON