YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng:

  • A. 11,2.
  • B. 13,44.
  • C. 5,60.
  • D. 8,96.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do Y phản ứng được với AgNO3/ NH3
  ⇒ Y có C2H2 
  Khí đi ra còn phản ứng với Br2
  ⇒ Y có C2H
  Đốt Z có CO2 và H2O với tỉ lệ mol khác 1:3 ⇒ Z có C2H6 và H2 dư 
  ⇒ \(n_{C_{2}H_{2}} = n_{Ag_{2}C_{2}}\) (kết tủa) = 0,05 mol 
  \(n_{C_{2}H_{4}} = n_{Br_{2}} = 0,1 \ mol\)
  \(n_{C_{2}H_{6}} =0,5 n_{CO_{2}} = 0,05 \ mol\) ⇒ \(n_{H_{2}}\)  = 0,5 \(\times\) (0,25 \(\times\) 2 - 0,05 \(\times\) 6) = 0,1 mol 
  ⇒ \(n_{H_{2}}\) ban đầu = \(n_{H_{2}}\) dư + \(2n_{C_{2}H_{6}} + n_{C_{2}H_{4}}=0,3 \ mol\)
   Và \(n_{C_{2}H_{2}}\) ban đầu = \(n_{C_{2}H_{6}}+n_{C_{2}H_{4}} +n_{C_{2}H_{2}}\) dư = 0,2 mol 
  ⇒ V = 0,5 \(\times\) 22,4 = 11,2 l.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA