YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C4H

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6

  CH≡C-CH2 -CH3 , CH3 -C≡C-CH3

  CH2=CH-CH=CH2 , CH2 =C=CH-CH3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117131

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON