• Câu hỏi:

  Huong's parents are doctors and they work in a big hospital.

  (which is the best question for this answer)

  • A. Where do they work?
  • B. What are Huong's parents?
  • C. What are Huong's parents' jobs and where do they work?
  • D. What do Huong's parents do?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC