AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể 

  • A. nhỏ hơn F.
  • B. lớn hơn 3F.
  • C. vuông góc với lực F. 
  • D. vuông góc với lực 2F.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể vuông góc với lực F. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>