YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc \(\alpha \)  là :

  • A. \(F_{}^2 = {F_1}^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \alpha \)
  • B. \(F_{}^2 = {F_1}^2 + F_2^2 - 2{F_1}{F_2}\)cos\(\alpha \)
  • C. \(F = {F_1} + F_2^{} + 2{F_1}{F_2}\)
  • D. \(F_{}^2 = {F_1}^2 + F_2^2 - 2{F_1}{F_2}\)cos\(\alpha \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  \(F_{}^2 = {F_1}^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \alpha \)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON