AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hôn nhân là: 

  • A. Tự nguyện, trên cơ sở bình đẳng
  • B. Cho ba mẹ chọn
  • C. Chỉ cần một bên ưng thuận
  • D. Không cần pháp luật thừa nhận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>