YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở những cấp nào? 

  • A. Cấp xã
  • B. Cấp huyện, cấp xã
  • C. Cấp tỉnh, huyện, xã
  • D. Cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, huyện, xã.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON