ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết a gam Ba trong 200ml dung dịch Y gồm H2SO4 1M và MgSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, m gam kết tủa và 6,72 lit khí (đktc). Giá trị của m là

  • A. 99.
  • B. 81,5. 
  • C. 104,8. 
  • D. 75,7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nH2 = 0,3 → nBa2+ = 0,3 và nOH- = 0,6

  nH2SO4 = nMgSO4 = 0,2 → nH+ = 0,4; nMg2+ = 0,2 và nSO42- = 0,3 mol

  H+ + OH- → H2O

  Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

  → nMg(OH)2 = 0,1 mol

  Ba2+ + SO42- → BaSO4

  → nBaSO4 = 0,3 mol → m kết tủa = 75,5 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON