ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:
  (a) Nung NH4NO3 rắn.
  (b) Cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư.
  (c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng.
  (d) Cho từ từ HCl vào dung dịch Na2CO3.
  (e) Cho urê vào dung dịch NaOH.
  (f) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
  Số thí nghiệm chắc chắn sinh ra chất khí là

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON