• Câu hỏi:

  Her book and her pen cost 10.000 dong. She gives the clerk 20.000 dong. How much .................. does he receive?

  • A. money
  • B. change
  • C. dong
  • D. penny

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC