• Câu hỏi:

  Hệ thống nào có khả năng tạo ra tia lửa điện cao áp ?

  • A. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm
  • B. Hệ thống khởi động bằng điện
  • C. Hệ thống làm mát bằng nước 
  • D. Hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm: Tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ xăng đúng thời điểm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC