ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu được gọi là : 

  • A. Thanh truyền
  • B. Thân máy
  • C. Thân xilanh
  • D. buồng cháy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu được gọi là : Thanh truyền 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON