• Câu hỏi:

  Phát biểu nào đúng khi nói về công dụng của Pittong ?

  • A. Cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc.
  • B. Nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh công
  • C. Nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén và thải khí.
  • D. Cả 3 ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Công dụng của Pittong:

  • Cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc.

  • Nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh công

  • Nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén và thải khí.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC