ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy tìm ý sai khi nói về thuận lợi của doanh nghiệp nhỏ?

  • A. Tổ chức linh hoạt dễ thay đổi
  • B. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả
  • C. Doanh thu lớn
  • D. Dễ dàng đổi mới công nghệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Doanh thu lớn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14896

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON