AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ?

  • A. Doanh thu không lớn
  • B. Vốn kinh doanh ít
  • C. Công nghệ kinh doanh phức tạp
  • D. Số lượng lao động không nhiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Công nghệ kinh doanh phức tạp

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>