AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau: SO2, Fe2O , Al(OH)3 , CuSO4

  Lời giải tham khảo:

   SO2  : Lưu huỳnh điôxit  - oxit axit

   Fe2O3  : Sắt (III) ôxit - oxit bazơ

   Al(OH)3  : Nhôm hidrôxit   -  bazơ

   CuSO   : Đồng (II) sunfat  -  muối

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA