AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 12 gam muối ăn vào 108 gam nước. nồng độ % của dung dịch là:

  • A. 10%.    
  • B. 12%.   
  • C. 16%.       
  • D. 15%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>