RANDOM
 • Câu hỏi:

  Dung dịch là:

  • A. Hỗn hợp của chất rắn và nước.  
  • B. Hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
  • C. Hỗn hợp của chất tan và nước.   
  • D. Hỗn hợp của hai chất lỏng khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA