AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng phương pháp hóa học nào nhận biết 3 chất rắn sau:  Na2O;  P2O5 ; NaCl

  Lời giải tham khảo:

  - Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử

  - Hòa các mẫu thử vào nước, sau đó thử sản phẩm bằng quỳ tím:

       +  Quỳ tím chuyển thành đỏ thì chất ban đầu là P2O5:   

                 P2O5  +  3H2O  →  2H3PO4

       + Quỳ tím chuyển xanh thì chất ban đầu là Na2O.

                 Na2O  + H2O  → 2NaOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>