AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy biến đổi các đơn vị sau:

  230mA = ………………A

  12μA = ………………..mA

  1,23mA =………………μA

  0,099A=………………..mA

  680mA=…………………A

  Lời giải tham khảo:

  - Biến đổi các đơn vị:

  220mA = 0,230A

  12 μA = 0,012mA

  1,23mA = 1230 μA

  0,099A = 99mA

  680mA = 0,680A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>