ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành trình của Pit-tông là gì ? 

  • A. quảng đường mà Pit-tông đi được giữa hai điểm chết
  • B. quảng đường mà đó Pit-tông đổi chiều chuyển động
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Hành trình của Pit-tông là quảng đường mà Pit-tông đi được giữa hai điểm chết (S).

  • Gọi R là bán kính quay của trục khuỷu thì S=2R

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON