• Câu hỏi:

  Kỳ nào cả hai xupap đều đóng trong động cơ 4 kỳ ?

  • A. Kỳ 1
  • B. Kỳ 2
  • C. Kỳ 2 và kỳ 3
  • D. Không có kỳ nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Kỳ 2: Kỳ Nén
   • Piston Chuyển động từ ĐCD lên ĐCT nhờ TK dẫn động.
   • Hai Xupap đều đóng.
  • Kỳ 3: Kỳ cháy, giãn nở
   • Piston chuyển động từ ĐCT xuống ĐCD nhờ lực đẩy khí cháy.
   • 2 xupap vẫn đóng kín.

   

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC