• Câu hỏi:

  Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình: 

  • A. bật tia lửa điện.
  • B. phun nhiên liệu
  • C. đóng cửa quét
  • D. đóng cửa thải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC