YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thực vật?

  • A. Du canh du cư
  • B. Phá rừng làm nương rẫy
  • C. Trồng cây gây rừng
  • D. Xây dựng các nhà máy thủy điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A, B, D sai vì đây là các hành động chặt phá rừng, gây tổn thất nhiều về số lượng và sự đa dạng của các loài thực vật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 347143

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON