YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây không phải của các thực vật thuộc ngành Hạt kín?

  • A. Sinh sản bằng bào tử
  • B. Hạt nằm trong quả
  • C. Có hoa và quả
  • D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín là hoa, không phải là bào tử.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 347132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON