YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành hạt kín?

  • A. Bèo tấm
  • B. Nong tằm
  • C. Rau bợ
  • D. Rau sam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Rau bợ có rễ thật và hệ mạch, sinh sản bằng bào tử, là đại diện của ngành Dương xỉ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 347070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON