YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Động vật không xương sống bao gồm?

  • A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
  • B. Ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp
  • C. Bò sát, lưỡng cư, chân khớp, ruột khoang
  • D. Thú, chim, ruột khoang, cá, giun

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Động vật không xương sống bao gồm các ngành ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 347079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON