ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giám đốc công ty Y quyết định cho chị X sang làm công việc nặng nhọc, thuộc danh mục mà pháp luật quy định "không được sử dụng lao động nữ" trong khi công ty vẫn có lao động nam để làm công việc này. Quyết định của giám đốc công ty đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây?

  • A. Quyền ưu tiên lao động nữ
  • B. Quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ
  • C. Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. 
  • D. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ: Lao động nam và nữ được bình đẳng về quyền trong lao động đó là: bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON