• Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất  của \(5 - \left| {3{\rm{x}} - 4} \right|\) là:

  • A. 0
  • B. \(\frac{4}{3}\)
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do \(\left| {3{\rm{x}} - 4} \right| \ge 0\) nên \(5 - \left| {3{\rm{x}} - 4} \right| \le 5\)

  \(5 - \left| {3{\rm{x}} - 4} \right|\) đạt giá trị lớn nhất là 5 khi \(x = \frac{4}{3}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC