ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

  • A. Có thể dùng câu lệnh FOR – DO để thay thế cho câu lệnh lặp WHILE – DO
  • B. Câu lệnh lặp không được xuất hiện trong < câu lệnh > đứng sau từ khóa THEN của cấu trúc rẽ nhánh
  • C. Câu lệnh rẽ nhánh không được xuất hiện trong < câu lệnh > của một cấu trúc lặp
  • D. Một cấu trúc lặp có thể xuất hiện trong < câu lệnh > của một cấu trúc lặp khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một cấu trúc lặp có thể xuất hiện trong < câu lệnh > của một cấu trúc lặp khác

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON