AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường dây tải điện có hiệu điện thế 15kV ở hai đầu nơi truyền tải, công suất cung cấp ở nơi truyền tải P = 3.106W. Dây dẫn tải điện cứ 1km có điện trở 0,2Ω, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây Php = 160kW. Tính chiều dài tổng cộng L của dây dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  - Cường độ dòng điện qua dây dẫn:

  I = P/U = (3.106)/15000 = 200A

  - Công suất hao phí:

  Php = I2.R

  => R = Php/I2 = 4Ω

  - Điện trở dây dẫn: R = 0,2Ω.L = 4Ω.

  - Chiều dài đường dây là: L = 4/0,2 = 20km.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>