YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm propen, anđehit propionic, axeton, ancol anlylic thu được khối lượng H2O là

  • A. 18 gam    
  • B. 10,8 gam    
  • C. 9 gam   
  • D. 12,6 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hỗn hợp X gồm propen (C3H6), anđehit propionic (C3H6O), axeton (C3H6O), ancol anlylic (C3H6O)

  → X có dạng C3H6Ox

  → đốt cháy hoàn toàn X thu được nH2O = 3.n= 0,6 mol

  → mH2O = 0,6.18 = 10,8 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102061

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON