YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol axit axetic vào cốc chứa 30 ml dung dịch MOH 20% (D = 1,2g/ml ; M là kim loại kiềm ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn thu được 9,54g M2CO3 và hỗn hợp khí , dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ?

  • A. Tăng 5,70 gam    
  • B. Giảm 2,74 gam    
  • C. Tăng 2,74 gam 
  • D. Giảm 5,70 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3COOH + MOH → CH3COOM (+ H2O) → M2CO3 + CO2 + H2O

  Bảo toàn C > nC(M2CO3) < nC(axit) = 0,2 mol

  mMOH = 7,2g

  nMOH = 2nM2CO3 →M = 23(Na)

  → nNaOH = 0,18 mol → nNa2CO3 = 0,09 mol

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

  2CH3COONa + 4O2 → Na2CO3 + 3CO2 + 3H2O

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  → nCO2 = 0,11 mol ; nH2O = 0,19 mol

  Khi cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư → nCaCO3 = 0,11 mol

  → mCaCO3 – mCO2 – mH2O = 2,74 gam

  → khối lượng dung dịch giảm 2,74 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102075

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON