YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch chứa 20,1 gam X gồm hai axit no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau được 3,36 lít khí đktc. CTPT của 2 axit đó là

  • A.

   CH3COOH; C2H5COOH   

  • B.

   CH3COOH; HCOOH

  • C. C2H5COOH; C3H7COOH    
  • D. C3H7COOH; C4H9COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hướng dẫn 2RCOOH + Na2CO3 → 2RCOONa + H2O + CO2

  nRCOOH = 2.nCO2 = 0,3 mol

  M = 20,1 / 0,3 = 67 > 2 axit là CH3COOH và C2H5COOH

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON