AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng nào không nêu đúng tên của trào lưu văn học trong lịch sử phát triển văn học thế giới?

  • A. Văn học thời Phục hưng.
  • B. Chủ nghĩa lãng mạn.
  • C. Chủ nghĩa Cổ điển.
  • D. Văn học thời Trung đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA