• Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn x mol Fe bởi oxi thu được 5.04 gam  hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn A trong  dung dịch HNO3  thu được 0,035 mol  hỗn hợp Y  gồm NO  và NO­2. Tỉ khối hơi của Y đối với H2  là 19. Tính x

  • A. 0,06 mol
  • B. 0,065 mol
  • C. 0.07 mol
  • D. 0.075 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC