YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Do đâu nguyên phân tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tb mẹ?

  Lời giải tham khảo:

  - Do hiện tượng nhân đôi của NST ở kỳ trung gian

  - Sự xắp xếp các NST thành một hàng trên mpxđ của thoi phân bào

  - Sự phân li đồng đều của các NST đơn ở kỳ sau

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON