YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về trọng lực? 

  • A. Trọng lực xác định bởi biểu thức P = mg.
  • B. Trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí của vật trên Trái Đất.
  • C. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. 
  • D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON