YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc \(\overrightarrow {\rm{v}} \) . Kết luận nào sau đây là đúng? 

  • A. Không có lực nào tác dụng lên vật, hoặc là có các lực tác dụng lên vật nhưng chúng đã cân bằng nhau.
  • B. Vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
  • C. Vật không chịu tác dụng của lực ma sát. 
  • D. Gia tốc của vật không thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON