ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không đúng:

  • A. Tia tới qua tiêu điểm F cho tia ló tiếp tục truyền thẳng
  • B. Tia tới qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính.
  • C. Tia tới qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính.
  • D. Tia tới qua quang tâm O cho tia ló tiếp tục truyền thẳng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt: 

  • Tia tới song song với trục chính cho tia ló tiếp tục truyền thẳng.
  • Tia tới qua quang tâm O cho tia ló tiếp tục truyền thẳng.
  • Tia tới qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7752

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON