• Câu hỏi:

  Điều dưới  đây đúng khi nói về một hệ thống sống : 

  • A. Một hệ thống mở
  • B. Có khả năng tự điều chỉnh
  • C. Thường xuyên  trao đổi chất với môi trường 
  • D. Cả a,b,c, đều  đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC