• Câu hỏi:

  Đặc điểm  của sinh vật  thuộc giới khởi sinh  là : 

  • A. Chưa  có cấu tạo tế bào
  • B. Tế bào cơ thể  có nhân sơ
  • C. Là những cơ thể  có  cấu  tạo  đa bào 
  • D. Cả a,b,c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC