YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống

  Nhiều vật sau khi bị cọ xát………………………. các vật khác.

  • A. Có khả năng đẩy
  • B. Có khả năng hút
  • C. Vừa đẩy vừa hút
  • D. Không đẩy và không hút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng hút các vật khác

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON