YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là

  • A.  6,75.        
  • B. 4,05.                    
  • C.  2,70.        
  • D. 5,40.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ► nCu2+ = 0,05 mol; nCl = 0,35 mol; ne = 0,2 mol.

  – Tại anot: 2Cl → Cl2 + 2e ||⇒ Cl chưa bị điện phân hết.

  – Tại catot: Cu2+ + 2e → Cu ||⇒ Cu2+ hết, còn 0,1 mol e.

  2H2O + 2e → 2OH + H2↑ ⇒ nOH = 0,1 mol. 

  ► 2Al + 2OH + 2H2O → 2AlO2 + 3H2↑.

  ⇒ nAl = 0,1 mol ||⇒ m = 0,1 × 27 = 2,7(g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON