ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch KOH dư vào X thu được kết tủa Y. Kết tủa Y có

  • A. Fe(OH)2.       
  • B. Fe(OH)và Al(OH)3.
  • C. Fe(OH)3 và Al(OH)3.                         
  • D. Fe(OH)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  6Fe(NO3)2 + 9H2SO4 → 10HNO3 + 3Fe2(SO4)3 + NO + 4H2O.

  Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O.

  ||⇒ KOH DƯ + X thì chỉ thu được ↓ là Fe(OH)3 (do Al(OH)3 tan trong KOH dư)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON