ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa sán lá gan, sán bã trầu và sán dây

  • A. Sống tự do 
  • B. Ấu trùng phát triển ngay trong cơ thể vật chủ
  • C. Sống kí sinh
  • D. Xâm nhập qua tiêu hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sán lá gan, sán bã trầu và sán dây đều có đời sống ký sinh.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF