YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây sai:

  • A. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất
  • B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu
  • C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
  • D. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu sai: Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON