ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây sai:

  • A. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất
  • B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu
  • C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
  • D. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu sai: Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON