ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để xem văn bản trước khi in, ta thực hiện:

  • A. Chọn File → Print Preview 
  • B. View → Print Preview
  • C. Nháy nút trên thanh công cụ
  • D. Cả A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON