ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để đánh số trang, ta dùng lệnh:

  • A. Insert \(\rightarrow\) Break...
  • B. Insert \(\rightarrow\) Page Number
  • C. File \(\rightarrow\) Page Number
  • D. Format \(\rightarrow\) Page Number

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để đánh số trang ta dùng lệnh Insert => Page Number

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON